Název firmy
Odpovědná osoba
Kontaktní údaje
Přesná adresa
Telefon
Fax
Email
Typ jeřábu
Druh jeřábu
Konstrukce jeřábu
Základní parametry
Nosnost (kg)
Výška zdvihu (m)
Rozpětí (m)
Boční vůle (m)
Výška hlavy kolejnice(m)
Výška nad kolejnicí(m)
Vyložení
Rozsah otáčení(°)
Výška sloupu(m)
Výška nad ramenem(m)
Dosah háku kočky(m)
Ovládání
Z ovladače
Dálkové
Pracovní rychlosti
Zdvih (m/min)
Pojezd kočky (m/min)
Pojezd jeřábu (m/min)
Otáčení ramene
Pojezd kočky
Pojezd mostu
Mikrozdvih(m/min)
Mikrozdvih (m/min)
Mikropojezd (m/min)
Popis provozu jeřábu
Stálé břemeno-traverza,kleště,magnet ap. (kg)
Průměrné břemeno (kg)
Provoz
Počet dnů provozu za rok
Počet skutečných pracovních hodin za den
Počet pracovních cyklů za hodinu
Zavěšení břemene
Pracovní prostředí
Prostředí
Provoz
Teplota ve výši jeřábové plošiny
MIN
MAX
Reletivní vlhkost vzduchu(%)
Elektroinstalace
Prostředí dle ČSN
Provozní napětí
Frekvence
Zvláštní požadavky
Dodávku jeřábové dráhy nepožadujeme
Typ stávající kolejnice
Šířka hlavy kolejnice (mm)
Délka polí jeřábové dráhy (m)
Celková délka dráhy (m)
Dodávku jeřábové dráhy požadujeme v rozsahu
Jeřábová dráha
Celková délka dráhy (m)
Rozpětí pole dráhy (m)
Patky pro těleso dráhy
Jeřábovou trolej
Počet jeřábů na dráze
Požadovaný termín
Nabídky
Dodávky
Montáže
Prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Odesláním tohoto formuláře
1. Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.
2. Pro udělení souhlasu jsem obdržel(a) všechny relevantní informace.
3. Jsem si vědom(a), že souhlas mohu kdykoliv odvolat.
4. Tento souhlas jsem učinil(a)svobodně a bez nátlaku.